ΙΑΜΑ Νο.6: Απώλεια, πένθος.

Bach IAMA Νο.6

 

Βοηθά – όταν ένα πρόσωπο στο οποίο το ζώο είναι στενά συνδεδεμένο και αποχωριστούν – να αντιμετωπίσει την θλίψη.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ:
Τα σφαιρίδια τα χορηγούμε με τη τροφή ή σε λίγο νερό ή απευθείας στο στόμα αν αυτό είναι δυνατό.
-Οξύ περιστατικό: 2-3 φορές/ημέρα για 1 εβδομάδα
-Χρόνια πάθηση: 1-2 φορές/ημέρα για 1 μήνα
-Πουλιά: αναλόγως το μέγεθος από 2 έως 5 σφαιρίδια
-Κατοικίδια: αναλόγως και το σωματικό βάρος 5 έως 10 σφαιρίδια/ 2 σφαιρίδια ανά 5 κιλά σωματικού βάρους

 

Σύνθεση: Πεύκη, Αγιόκλιμα, Μουστάρδα.